TRATAMENT PENTRU SUFLET

12/07/2017

Tratament pentru suflet

     Cercetând și descoperind tainele profesiei de medic, de-a lungul celor 6 ani, studentul acumulează o serie de noțiuni medicale extrem de utile în diagnosticarea anumitor boli sau maladii genetice. Deși studiul aprofundat și de lungă durată al studentului medicinist este uneori insuficient pentru interpretarea datelor medicale ale pacientului și pentru corelarea ulterioară a acestora cu sfera patologicului, medicul prezintă ca sursă alternativă capacitatea de a vindeca partea anatomică acționând indirect asupra sufletului. Ținând cont de acest aspect, posibilitățile de tratare a celor suferinzi aparțin celor trei sfere de recunoaștere a ființei vii: sfera morfologică, sfera funcțională și  sfera spirituală. Sfera morfologică se referă la partea anatomică a organismului care cuprinde elementele de organizare structurală ale unui subiect. Sfera funcțională reprezintă adaptarea sferei morfologice la condițiile de viață prin crearea unor circuite  perfecte care asigură realizarea simțurilor, a relațiilor cu mediul înconjurător, etc. Referitor la aceste domenii de cercetare, viitorul medic are la dispoziție o arie infinită de surse de documentare și informare: zeci de cuvinte înșiruite, sute de pagini consecutive, mii de cărți și tratate dispuse pe rafturile fără de număr din bibliotecile fără de număr, zeci de mii de documentare și pagini de internet. Problema cu care se confruntă însă medicul actual ține de posibilitățile limitate ale acestuia de a se perfecționa în tratarea bolnavilor a caror patologie ține de sfera spirituală. Cei mai mulți practicieni din domeniul medical nu au câștigat însă experiența de a vindeca ființa umană tratând dereglările ivite în toate cele trei sfere de caracterizare umană. Pentru că un medic, prin statutul său, trebuie să fie capabil să trateze omul aflat în suferință, acesta este obligat să cerceteze și să descopere și tainele sufletului uman. Acest lucru are o importanță majoră pentru studentul medicinist care trebuie să privească omul ca un ansamblu de sfere corelate și care nu funcționează independent ca și componente de sine stătătoare.

     Pentru a-i fi în ajutor viitorului student la medicină și pentru a împărtăși cu voi cititorii gândurile mele cu privire la cele discutate anterior, am ajuns la concluzia că d-l, d-na sau d-ra doctor trebuie să aibă în vedere modul de scriere a unei rețete și planul de tratament pentru vindecarea unei boli asociate sufletului. Astfel, respectând câteva puncte din structura clasică a unei rețete medicale, am creat ceea ce urmează:


Județul și localitatea: X– corelat cu faptul că apartenența bolnavului la un anumit teritoriu este neimportantă și că toți oamenii aflați în suferință reprezintă prioritate pentru medic

Unitatea sanitară: „inima”– trimite la următorul aspect: sufletul este cel care contează cu adevărat, cu suflet trebuie să tratăm suflete, inima medicului este cea care trebuie să bată pentru inimile celor din jur.Este locul ideal pentru a ne trata pacienții!!

Data, luna și anul prescrierii tratamentului:  (ori de câte ori va fi nevoie de ajutorul nostru)

Numele și prenumele pacientului: vezi paragraful cu “BOLD”!!!

Diagnostic: suflet aflat în suferință

Tratament recomandat: cuvinte calde, gânduri pozitive, optimism transmis bolnavului, respect, dragoste, “nu te opri aici, continuă enumerarea în gândul tău”

Perioada de administrare a tratamentului recomandat: –vezi simbolul cu “ITALIC” colorat în albastru!!!

DATA: 12.07.2017                                                                                     Semnătura și parafa: URÎTU ANDREIImagine similară


Încă un mic sfat: Pe o rețetă medicală, formula de final completă este “semnătura și parafa medicului”!! Încercați să înțelegeți cu adevărat semnificația ultimului cuvânt citind cu atenție încă o dată “tratamentul recomandat” din rândurile de mai sus!!

 

Posted in Blog, MD, Timisoara by Andrei Urîtu